POZBYĆ SIĘ NAZWISKA BYŁEGO MĘŻA/ŻONY, POWRÓT DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA PO ROZWODZIE – ADWOKAT RADZI

Rozwód w większości przypadków wywraca nasze życie do góry nogami. Chcemy zacząć nasze życie od nowa, jak tabula rasa. W momencie zawierania związku małżeńskiego, każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o zmianie swojego dotychczasowego nazwiska na nazwisko małżonka. Regulacja ta zakłada równouprawnienie kobiet i mężczyzn, co oznacza, że zarówno żona może zmienić swoje nazwisko na nazwisko męża, jak i mąż może zmienić swoje nazwisko na nazwisko żony. W naszym kraju najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy to kobieta zmienia swoje nazwisko na nazwisko mężczyzny, choć dostrzegamy popularyzację nazwisk kobiet składających się z dwóch członów, będących połączeniem swojego dotychczasowego nazwiska i nazwiska męża. Co zrobić gdy po rozwodzie chcemy się go pozbyć, by nie przypominało o poprzednim życiu?
Ustawodawca uregulował ten problem w art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Podkreślić należy, iż oświadczenie takie musi być złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W praktyce oznacza to, że w wyroku rozwodowym nie może zostać orzeczony powrót do nazwiska, a należy poczekać, aż taki wyrok się uprawomocni a następnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.
W praktyce niejednokrotnie spotykałam się z sytuacjami, kiedy to mąż na sali sądowej chciał żonie „odebrać nazwisko jakie jej dał przy zawieraniu małżeństwa” . Na nieszczęście takich mężów, Sąd orzekający rozwód nie jest kompetentny do rozstrzygania takiej kwestii, a co więcej kodeks rodzinny i opiekuńczy w ogóle nie przewiduje takiego uprawnienia w jakimkolwiek trybie.