Rozwód – jakie elementy obowiązkowo musi zawierać wyrok rozwodowy ?

Sąd wydając wyrok rozwodowy musi zawrzeć pewne elementy odnoszące się do przeszłości i przyszłości stron, mianowicie:

1) wina rozkładu pożycia małżeńskiego → możliwe sytuacje :

→ winny-winny,

→ niewinny – winny,

→ winny- niewinny,

→  niewinny- niewinny

Może dojść także do sytuacji, w której sąd postanowi odstąpić od orzekania o winie. (taka sytuacja ma miejsce na zgodne żądanie małżonków)

2) rozstrzygnięcie dotyczące dzieci → muszą znaleźć się podstawowe informacje co do :

→  obowiązku alimentacyjnego,

→ miejsca zamieszkania dzieci,

→ władzy rodzicielskiej

3) sposób korzystania z mieszkania  → w wyroku obowiązkowe jest odniesienie się do sposobu korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą pozostawać w tym samym mieszkaniu po rozwodzie. Sąd może orzec również eksmisję ze wspólnie zajmowanego mieszkania .