Rozwód bez orzekania o winie – dlaczego warto rozstać się w taki sposób?

Decyzja o rozwodzie nie powinna być pochopna i podyktowana skrajnymi emocjami. Warto, by rzeczywiście stanowiła jedyne rozwiązanie dla waszego związku. Jeżeli zastanawiasz się nad swoim małżeństwem i jesteś pewna, że nastąpiło całkowite oziębienie relacji, a brak współdziałania i chęci podjęcia naprawy przyczynia się do wzajemnej niechęci lub obojętności do partnera możesz zaproponować mu złożenie wniosku o rozwód bez orzekania o winie.

Porozumienie w tej kwestii pozwala na szybsze i spokojniejsze postępowanie przed sądem okręgowym (pierwsza instancja dla sprawy rozwodowej). Jednocześnie chroni małoletnie dzieci przed sporami i kłótniami rodziców, którzy nie potrafią w sposób kompromisowy i bezkonfliktowy ułożyć swoich przyszłych relacji.

Owszem, w życiu bywa tak, że jedna strona przyczyniła się swym zachowaniem do faktycznego rozpadu małżeństwa i trudno jest stronie niewinnej zająć stanowisko w sprawie bez emocji i żalu. Niemniej jednak rozwód bez orzekania o winie najbardziej chroni wspólne dzieci, bowiem postępowanie rozwodowe prowadzone na zgodny wniosek stron, które nie żądają orzeczenia o winie, często zakończone jest na pierwszej rozprawie.

Zaznaczyć należy, że sąd orzeknie o rozwodzie tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do faktycznego rozpadu pożycia małżeńskiego  tj. zaistniał zupełny i trwały rozkład pożycia oraz nie występują negatywne przesłanki rozwodowe – tj. nie jest zagrożone dobro wspólnych małoletnich dzieci i rozwód nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Podkreślenia wymaga, że sąd obligatoryjnie rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci.