Podwyższenie alimentów – kiedy można się go domagać?

Z wiekiem potrzeby i wydatki dziecka rosną, co wtedy zrobić jeśli alimenty zasądzone przez sąd nie wystarczają? Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Pojęcie zmiany stosunków nie posiada definicji legalnej, jednak w praktyce można wystąpić o podwyższenie alimentów w przypadkach takich jak:

  • pogorszenie sytuacji życiowej osoby uprawnionej do alimentów;
  • zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów, np. dziecko poszło do szkoły i w związku z tym wydatki się zwiększyły.
  • zwiększenie możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentów;

Zatem sąd na początek będzie badał czy zmiana stosunków faktycznie nastąpiła i konsekwencją tego mogłoby być podwyższenie alimentów.
Jeżeli swoje roszczenie opieramy na jednym z dwóch pierwszych argumentów, warto wcześniej zebrać dokumenty które mogłyby posłużyć za dowód w sprawie.

Również dorosłe dziecko może żądać podwyższenia alimentów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje konkretnego wieku w jakim alimenty od rodziców przestawałyby przysługiwać. Jedyną przesłanką jest to, że obowiązek alimentacyjny występuje jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Będzie to sytuacja gdy dziecko studiuje lub gdy jest np. niepełnosprawne.