Kiedy można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to zespól praw i obowiązków rodzica względem dziecka, do których zalicza się opiekę nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem i jego reprezentacja. Utrata wszystkich uprawnień związana jest z pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, jeśli:

  1. zachodzi trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej
  2. rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej
  3. rodzic rażąco zaniedbuje obowiązki względem dziecka

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej związana jest sytuacją, w której rodzic nie jest w stanie sprawować władzy rodzicielskiej w sposób stały bądź przez dłuższy okres czasu. Związane jest to najczęściej z wyjazdem rodzica za granicę czy przewlekłą chorobą.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej ma miejsce wtedy, gdy rodzic zachowuje się w sposób naganny względem samej osoby dziecka. Do najczęstszych zachowań należy nadmierne karcenie, nakłanianie do czynów zabronionych, czy karcenie.

Rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka polega przede wszystkim na jednostkowym zaniedbaniu wyższej wagi lub kilku o mniejszej wadze. Wszystkie zachowania charakteryzują się nasileniem złej woli czy uporczywością. Do nich można zaliczyć głodzenie czy uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.

Konsekwencje:

Pozbawienie praw rodzicielskich wywołuje konsekwencje zarówno wobec dziecka, rodziców pozbawionych praw rodzicielskich jak i osób sprawujących pieczę na dzieckiem lub rodziny zastępczej. Konsekwencją pozbawienie praw rodzicielskich jest utrata wszelkich praw i obowiązków rodzica względem dziecka , tj. opieka, zarządzanie jego majątkiem czy jego reprezentacja. Co więcej, osoba posiadająca pełną władzę rodzicielską nie jest zobowiązana do zasięgania opinii w sprawie dalszych losów dziecka, z rodzicem pozbawionym władzy rodzicielskiej. Nie może ona jednak utrudniać kontaktów z dzieckiem. Należy także zwrócić uwagę na obowiązek alimentacyjny i dziedziczenie, które nie ustają po pozbawieniu władzy rodzicielskiej.