Czy warto mieć adwokata w sprawie rozwodowej?

Wielokrotnie małżonkowie, którzy podejmując decyzję o rozwodzie uważają, że pomoc adwokata jest im niepotrzebna. Jednakże bardzo często okazuje się, że w sprawie rozwodowej wsparcie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata może im bardzo pomóc.

Rozwód bez adwokata = olbrzymi stres

Podjęcie decyzji o rozstaniu małżonków poprzez wniesienie pozwu o rozwód niejednokrotnie wiąże się z olbrzymim stresem, który w stworzonej przez psychiatrów skali stresu spośród wszystkich zdarzeń znajduje się na drugim miejscu, tuz po śmierci małżonka. Niestety, w procesie rozwodowym, pomimo tylu negatywnych emocji trzeba wykazać się m.in. racjonalnością, asertywnością, koncentracją, umiejętnością planowania i przewidywania ruchów strony przeciwnej.

Korzystając z usług specjalisty takiego jak adwokat rozwód na pewno nie stanie się przyjemnością, ale z pewnością stanie się mniej stresujący. Adwokat dopilnuje skompletowania wszystkich dokumentów, dopilnuje terminów, doradzi jakie dowody są niezbędne, jaką obrać strategię procesową, a co najważniejsze będzie reprezentował z zaangażowaniem stronę w sądzie, zajmując w imieniu strony stanowisko w sprawie, zadając pytania świadkom i biegłym, wypowiadając się o dowodach zgromadzonych w sprawie. W przypadku ustanowienia adwokata swoim pełnomocnikiem strona nie musi uczestniczyć w rozprawach sądowych czyni to za nią adwokat, chyba, że otrzyma ona wezwanie do osobistego stawiennictwa.

Wspomnieć wypada, że sprawa rozwodowa, to nie tylko kwestie ustalania winy małżonków, ale również m.in. wysokość alimentów, podział majątku. Specjalizujący się w sprawach rodzinnych adwokat zarekomenduje potrzebne dowody dokumentujące adekwatną wysokość alimentów a w przypadku podziału majątku pomoże ustalić jego skład wartość i uzasadnić oczekiwany przez Klienta podział.