Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zaspokajania potrzeb rodziny od MĘŻA lub ŻONY. Co to? ABC Prawa rodzinnego

Czy mogę żądać pieniędzy od mojego męża lub żony? TAK

Czy warto? TAK.Obecnie sprawy o rozwód, separację trwają czasem latami.

Czy czekać? NIE. I jeszcze raz NIE.

Kiedy wygasa? Z chwilą orzeczenia rozwodu lub separacji. 

W jakiej wysokości można żądać? By zapewnienić równą stopę życiową małżonków i ich dzieci. 

Jakie dokumenty przygotować? Faktury VAT, paragony, dokumenty, zaświadczenia, smsy, emaile, zdjęcia.

Co Sąd bada?  sytuację osobistą, zdrowotną, zarobkową, majatkową, finansową męża, żony, dzieci, ich uzasadnione potrzeby, stopę życiową, na jakiej żyli

Czy sąd bierze pod uwagę także osobiste starania o wychowanie dzieci jak i praca w domu polegająca na praniu, sprzątaniu, gotowaniu? TAK. Bardzo często mamy sytuację, gdyż żona nie pracuje zawodowo, a poświęca się wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu. Wówczas jej praca w domu musi być tak samo wartościowana jak praca zawodowa męża.

Czy potrzebuję adwokata? TAK. Jednak tylko takiego, który zajmuje się sprawami rodzinnymi od kilkunastu lat, ma udokumentowane sukcesy w sprawach i będzie mu zależało na wygranej bardziej niż Tobie.

Adwokat jest drogi? Jeśli adwokat wywalczy dla Ciebie i dzieci wysokie kwoty, które będziesz otrzymywać co miesiąc. Szybko okaże się, że inwestycja w adwokata zwróci się w bardzo krótkim czasie. Mina Męża lub Żony, który wcześniej nie chciał płacić nic lub grosze bezcenna.