Czy mogę żądać alimentów od męża po rozwodzie?

To zależy !!!
Jeżeli nie zostałaś uznana za wyłącznie winną rozpadu związku, możesz żądać alimentów pod warunkiem, że jesteś w niedostatku.
Jeżeli druga strona jest wyłącznie winna rozkładu pożycia, możesz żądać alimentów, jeżeli na skutek rozwodu twoja sytuacja materialna znacznie się pogorszy.
Twoje roszczenie powinno być właściwie uargumentowane i poparte dowodami.

Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie stosownego pozwu.

Konsultacja z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych może być bardzo pomocna.