Zakres usług

Kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego sprawia, że cechuje nas profesjonalne podejście do każdego przypadku. Z zaangażowaniem prowadzimy sprawy o:

 • ­alimenty
 • ­rozwód
 • ­separację
 • ­­unieważnienia małżeństwa
 • ­­podział majątku
 • ­­kontakty z dzieckiem
 • ­­ustalenie ojcostwa
 • ­­zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • ­­władzę rodzicielską (pozbawienie władzy, ograniczenie władzy)
 • ­­przysposobienie
 • ­­zgodę na paszport
 • ­­zgodę na wyjazd dziecka na stałe za granicę
 • ­­zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • ­opiekę i kuratelę
 • ­ubezwłasnowolnienie