0

Kontakty z dzieckiem a rozwód

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Należy pamiętać, że chodzi o małoletnie dzieci, a nie pełnoletnie. W wyroku...
Czytaj dalej