0

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Podstawą żądania ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa może być wyłącznie fakt, iż dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał swoje ojcostwo tego dziecka. Kto może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności ...
Czytaj dalej