2

ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY

Małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego jeśli np. nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny, nagannie postępo...
Czytaj dalej
0

Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego

Powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego składa się do Sądu Rejonowego. Fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten kończy się dopiero ...
Czytaj dalej