0

Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego

Powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego składa się do Sądu Rejonowego. Fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten kończy się dopiero ...
Czytaj dalej