BIGAMIA- KIEDY MAŁŻONEK ZAWRZE KILKA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH- ADWOKAT RADZI

Ilu z nas może nawet nie wiedzieć, że nasz małżonek pozostaje w innym związku małżeńskim? Niestety w rzeczywistości nie są to przypadki odosobnione. W swojej praktyce spotkałam się z osobami, dla których monogamia była rzeczą obcą, a przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawali wielokrotnie składając oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z następnymi osobami, kiedy ich poprzednie małżeństwa jeszcze trwały. Jak postąpić kiedy taka wiadomość wywróci nam życie do góry nogami? Czy nasz związek małżeński jest ważny?

Co to jest bigamia?

Bigamia polega na pozostawaniu przez mężczyznę w związku małżeńskim z dwiema lub więcej kobietami, zaś w przy przypadku kobiety – z dwoma lub więcej mężczyznami.

Kto w świetle prawa może zawrzeć związek małżeński?
Związek małżeński może zawrzeć osoba, która albo nigdy nie pozostawała w związku małżeńskim, albo zawarte przez nią małżeństwo zostało unieważnione, albo ustało wskutek śmierci drugiego małżonka lub uznania go za zmarłego, bądź wskutek orzeczenia rozwodu. Prawo polskie nie przewiduje innych stanów faktycznych, w których zawarcie małżeństwa byłoby dopuszczalne.

Jak postąpić?
Każdy kto ma w tym interes prawny może żądać unieważnienia małżeństwa. W takim przypadku należy wystąpić na drogę sądową. Interes prawny w unieważnieniu małżeństwa bigamicznego ma z pewnością każdy z jego małżonków, a także małżonek z poprzedniego małżeństwa bigamisty oraz dzieci pochodzące z każdego z małżeństw.

Co się stanie gdy pierwsze małżeństwo ustanie lub zostanie unieważnione przed zakończeniem procesu o unieważnienie małżeństwa bigamicznego?
Zdarzyć może się, że przez wiele lat nie będziemy mieć wiedzy, że nasz małżonek pozostaje jeszcze w innym związku małżeńskim, albo postępowanie o unieważnienie małżeństwa będzie trwało przez pewien czas i przed zakończeniem procesu o unieważnienie małżeństwa bigamicznego pierwsze małżeństwo ustanie w skutek śmierci małżonka, który nie zawarł małżeństwa bigamicznego, w skutek rozwodu lub jego unieważnienia. W takim przypadku nie będzie można unieważnić małżeństwa zawartego z naruszeniem zakazu bigamii.

Bigamia jako przestępstwo
Zgodnie z art. 206 kodeksu karnego „ Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim, nie popełnia go natomiast drugi nupturient, o ile oczywiście również nie pozostaje w związku małżeńskim.