Jak ustalić sytuację mąjątkową zobowiązanego (rodzica) do alimentów na dziecko? ABC Prawa Rodzinnego

Czy jest to w ogóle potrzebne? TAK. Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka) i możliwości zarobkowych zobowiązanego (rodzica).

Czy należy ją podać już w pozwie? TAK. Im wcześniej podamy te okoliczności, tym większa szansa zasądzenia wyższych alimentów.

Co należy napisać?
– ile taka osoba ma lat,
– gdzie dotychczas pracowała,
– czy ma wyuczony zawód (jaki?),
– czy ma kogoś na utrzymaniu (jeśli tak, to kogo),
– jakie posiada umiejętności (np. znajomość języków obcych, ukończone kursy zawodowe itd.),
– czy posiada jakiś majątek (nieruchomości, samochody, wartościowe przedmioty,
– czy posiada oszczędności (jakie?)

Jakie wnioski dowodowe możesz więc złożyć?
– Aby Sąd zobowiązał pozwanego do przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy określającego wysokość jego dochodu z ostatnich 6 miesięcy.
– Jeśli pozwany prowadzi działalność gospodarczą, można zobowiązać go do przedłożenia stosownego zaświadczenia bądź deklaracji z Urzędu Skarbowego.
– Możliwe jest też zażądanie dostarczenia przez pozwanego rocznej deklaracji PIT za okres jednego bądź 3 ostatnich lat
– Gdyby pozwany ukrywał, że w ogóle ma pracę, można zażądać wystąpienia przez Sąd do ZUS-u i Urzędu Skarbowego w celu podania informacji, czy pozwany był w ostatnim czasie zarejestrowany przez jakiegoś pracodawcę jako pracownik, za którego odprowadzane były składki.
– Jeśli natomiast istnieje podejrzenie, że pozwany zarabia większe kwoty niż w rzeczywistości deklaruje, to można przykładowo zwrócić się do Sądu o dostarczenie historii rachunków bankowych pozwanego.

Co zrobić gdy zobowiązany ukrywa dochody?
– Oczywiście sądom znana jest również praktyka pracy „na czarno”, czyli bez żadnych rejestracji i formalnych dokumentów. W takiej sytuacji – jeśli nie masz żadnych innych dowodów (np. zeznań świadków, zdjęć, korespondencji), które pozwoliłyby ustalić faktyczne miejsce zatrudnienia pozwanego – musisz opierać się na rzeczywistych umiejętnościach pozwanego i jego dotychczasowym doświadczeniu zawodowym.

Jakie to ma przełożenie praktyczne?
– Można złożyć wniosek dowodowy, aby Sąd wystąpił do Urzędu Pracy w danym rejonie z prośbą o udzielenie informacji – czy na lokalnym rynku pracy są obecnie dostępne oferty dla osób o zbliżonych kwalifikacjach do pozwanego i ewentualnie jakie wynagrodzenie jest proponowane.
– Często ten właśnie wniosek pozwala ustalić pewne minimum wynagrodzenia, które pozwany mógłby zarobić, gdyby tylko chciał podjąć jakiekolwiek działania w kierunku zdobycia pracy. Dla Sądu mogą więc być to wiążące kwoty w kontekście możliwości zarobkowych pozwanego.

Czy warto skorzystać z pomocy Adwokata?TAK.
– Aby pozew i wnioski dowodowe zostały złożone prawidłowo skorzystaj z pomocy adwokata z kilkubastoletnim doświadczeniem w  sprawach rodzinnych i potwierdzonymi sukcesami w sprawach o alimenty, który będzie walczył o najwyższe alimenty dla Twojego dziecka.

Czy Adwokat nie jest za drogi?
– Pamiętaj, że alimenty obowiązują przez wiele lat każdego miesiąca. Dlatego zadbaj o jak najlepsze życie dla Twojego dziecka walcząc o wysokie alimenty. Korzystając z pomocy najlepszego adwokata specjalizującego się w sprawach o alimenty szybko zwróci Ci się inwestycja.