POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO – ADWOKAT RADZI

W trakcie trwania związku małżeńskiego większość z nas gromadzi majątek wspólny. Jednakże kiedy podejmujemy decyzje o rozstaniu i w konsekwencji sąd orzeka rozwodu staje przed nami podjęcie kolejnej ważnej decyzji jaką jest podział majątku. Wbrew pozorom, postępowanie to jest niezwykle skomplikowane, a brak porozumienia z drugim małżonkiem dodatkowo piętrzy problemy.
Jaka opłata?
Od wniosku od podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stała w wysokości 1000 zł. Jednakże gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobierana jest opłata stała w wysokości 300 zł.
Co oznacza zgodny projekt podziału?
Jako zgodny projekt podziału uznaje się projekt podpisany przez oboje uczestników postępowania. Dopuszczalna jest również sytuacja, kiedy wniosek podpisany jest tylko przez wnioskodawcę, a jego załącznik stanowi projekt podziału majątku podpisany przez oboje uczestników postępowania.
Co obejmuje postępowanie o podział majątku?
Przedmiotem postępowania o podział majątku wspólnego jest w pierwszej kolejności ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz jego podział z ustaleniem ewentualnych dopłat bądź spłat. Może ponadto obejmować ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym i rozstrzygnięcie rozliczeń pomiędzy małżonkami podlegających rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstałych w czasie trwania wspólności oraz po jej ustaniu.
Do jakiego sądu złożyć wniosek?
Sądem właściwym do rozpoznania spraw o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy. Odnosząc się do właściwości miejscowej wskazać należy, iż właściwym jest sąd położenia majątku, a jeśli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku. Miejsce położenia majątku oceniać należy na chwilę złożenia wniosku.