Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe?

Podstawowym warunkiem, aby mogło dojść do podwyższenia alimentów jest „zmiana stosunków” w porównaniu z ostatnim orzeczeniem bądź ugodą między stronami .

Zmiana stosunków może polegać  na:

→ wzroście potrzeb dziecka, np. wraz z wiekiem potrzeby dziecka wzrastają → wycieczki szkolne, wyjazdy na wakacje, potrzeby szkolne – książki, przybory szkolne, tornister, korepetycje; → potrzeby związane z chorobą dziecka np. leki, specjalna dieta, rehabilitacja

→ wzroście możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica .

Co warto dodać dziecko pełnoletnie również może domagać się alimentów, gdy nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać np. potrzeby związane ze studiowaniem .

Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu rejonowego . W pozwie należy m. in.. określić wartość przedmiotu sporu  ( łączna kwota dochodzonych za rok świadczeń )