Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego

Powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego składa się do Sądu Rejonowego.

Fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten kończy się dopiero w momencie, gdy uprawniony jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zazwyczaj następuje to po uzyskaniu wykształcenia oraz przygotowaniu do wykonywania określonego zawodu.

Kiedy można domagać się ustalenia nieistnienia obowiązku alimentacyjnego ?

Wytoczyć powództwo może ten, który zobowiązany jest płacić alimenty na rzecz osoby, która mimo możliwości np. podjęcia pracy zarobkowej nie czyni tego.

Przykład

Ojciec płaci na rzecz dzieci co miesiąc 400 zł alimentów. Dzieci osiągnęły już pełnoletniość, i mimo możliwości podjęcia pracy i wykorzystania możliwości, jakie zdobyli w zakresie zaocznych studiów wyższych uchylają się od pracy. Nie może to usprawiedliwić przedłużania obowiązku alimentacyjnego powoda. Oboje pozwani mieli świadomość, iż ojciec przestanie płacić im alimenty. Pomimo tego, nie sprzeciwili się takim zamiarom powoda.  Po stronie pozwanych nie można też stwierdzić nadzwyczajnych okoliczności typu choroba, kalectwo, usprawiedliwiających niepodjęcie pracy.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.