O czym Sąd musi wypowiedzieć się w wyroku rozwodowym? Przewodnik po wyroku rozwodowym

Sąd wydając wyrok rozwodowy musi zawrzeć pewne elementy odnoszące się do przeszłości i przyszłości małżonków.

  • 1) wina rozkładu pożycia małżeńskiego → możliwe sytuacje :

→ winny-winny,

→ niewinny – winny,

→ winny- niewinny,

→  niewinny- niewinny

Może dojść także do sytuacji, w której sąd postanowi odstąpić od orzekania o winie. (taka sytuacja ma miejsce na zgodne żądanie małżonków)

  • 2) rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych MAŁOLETNICH dzieci → muszą znaleźć się podstawowe informacje co do :

→  obowiązku alimentacyjnego,

→ miejsca zamieszkania dzieci,

→ władzy rodzicielskiej

  • 3) sposób korzystania z mieszkania → w wyroku obowiązkowe jest odniesienie się do sposobu korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą pozostawać w tym samym mieszkaniu po rozwodzie. Na zgodny wniosek stron Sąd może odstąpić od orzekania w powyższym zakresie. Sąd może orzec również eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania przy zaistnieniu określonych kodeksowo przesłanek .