Rozwód – czy adwokat specjalista w sprawach o rozwód może pomóc i zmniejszyć stres?

Podjęcie decyzji o rozwodzie poprzez wniesienie pozwu związane jest z ogromnym stresem. Stworzona przez psychiatrów skala stresu spośród wszystkich traumatycznych zdarzeń na drugim miejscu umiejscawia właśnie rozwód, zaraz za śmiercią małżonka. W sprawie o rozwód pomimo tylu skumulowanych częstokroć przez lata destruktywnych emocji należy wykazać się m.in. racjonalnym rozumowaniem, przytomnością umysłu, ogromnym skoncentrowaniem, planowaniem i przewidywaniem ruchów drugiego małżonka.

Decyzja o skorzystaniu z usług profesjonalnego pełnomocnika takiego jak adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód na pewno nie spowoduje, że rozwód  stanie się przyjemnością, ale z pewnością „zdejmie z barków” część stresu i obowiązków nakładanych na małżonka przez sąd. Adwokat specjalizujący się w sprawach o rozwód będzie czuwał nad prawidłowością skompletowanych dokumentów, terminowym wnoszeniem pism, poradzi jakie dowody są niezbędne, jaką obrać strategię procesową, a najważniejsze będzie reprezentował z ogromnym zaangażowaniem i całą swoją wieloletnią praktyką stronę w sądzie, zajmując w jej imieniu stanowisko w sprawie, zadając pytania świadkom i biegłym, wypowiadając się o dowodach zgromadzonych w sprawie. Co ważne w przypadku ustanowienia adwokata swoim pełnomocnikiem strona nie musi brać udziału w rozprawach sądowych dotyczących jej rozwodu, ponieważ czyni to za nią adwokat. Zobligowana jest do stawienia się w sądzie w przypadku otrzymania wezwania do osobistego stawiennictwa.

Należy także pamiętać, że sprawa o rozwód, to nie tylko kwestia który z małżonków jest winny rozwodu, ale także m.in. wysokość alimentów bądź to na małżonka, bądź na dzieci po zakończeniu sprawy o rozwód, ale także w trakcie trwania sprawy, jak i podział majątku. Specjalizujący się w sprawach rodzinnych adwokat zarekomenduje potrzebne dowody dokumentujące stosowną wysokość alimentów a w przypadku podziału majątku pomoże ustalić skład majątku wspólnego małżonków i jego wartość i uzasadnić oczekiwany przez Klienta jego podział.